Комитеттин секторлору

КСКК Комитетинин түзүмүндө эки тармактык сектор бар: көзөмөл боюнча сектор жана билдирмелерди даярдоо, ресурстарды мобилизациялоо жана шайкештөө сектору. КСКК Комитетинин секторлору КСКК Комитетинин мүчөлөрүнөн өз ыктыярдык негизде алардын кесиптик тажрыйбасы жана билим чөйрөсүнө жараша түзүлөт. КСКК Комитетинин бардык мүчөлөрү тармактык секторлордун бирине киришет.

Эл аралык жана донордук уюмдардын каражатын сарп кылууну, программаларды ишке ашыруу жана КСКК Комитетине сиңдирүүнүкөзөмөлдөө сектору

Көзөмөлдөөнүн негизги принциби – каржы жана кадр ресурстарды рационалдуу жана натыйжалуу – айкын, өлкөнүн пайдасына колдонууну камсыз кылууда жатат.

КСКК Комитети акыркы жыйынтыкта дал өзү каражат алууда жана алардытиешелүү өздөштүрүүнү камсыз кылууда жоопкерчилик тартканына карабастан, Глобалдык Фонд бардык уюмдар (КСКК Комитети, Грантты Негизги алуучу, Грантты суб-алуучу, Фонддун Жергиликтүү Агенти жана Катчылык) ВИЧ/СПИД, кургак учук жана безгек оорусунун зыяндуу таасирин төмөндөтүүчү бир эле программдык максаттарга жетүү боюнча иштеп жатканын тааныйт. КСКК Комитети өлкөдө Глобалдык Фонддун грантарын жалпы башкарууну уюштуруу боюнча милдетин алып жүрөт.Бул үчүн көзөмөлдүн так планы болушу зарыл.

Аты-жөнү

Уюм

Альтернаттар

1

Самигуллина Альфия Эльдаровна

Координатор

КР ЖК депутаты

Каландаров Тимур

2

Молдобекова Гулкан Сакиновна

КР ЖК депутаты

Джумалиев Аман

3

Садыков Илимбек Жээнбекович

Сорос-Кыргызстан Фондунун адиси

Майтиева Венера Сарыгуловна

4

Ешходжаева Анара Сагынбаевна

КРӨА Социалдык өнүгүү бөлүмүнүн саламаттык сактоо боюнча эксперти

Кадырбеков Улан Кушпакович

5

Суваналиева Шарипа Мухамеджановна

КР Саламаттык сактык министрлигининКоомдук саламаттык сактоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси

Кадыров Абдуллаат Саматович

6

Мурзахматова Индира Аптадиловна

КР Финансы министрлигинин Саламаттык сактоо жана социалдык коргоо бөлүмүнүн башкы адиси

Маматаипова Чолпон Асаналиевна

7

Мажитов Равшан

ӨЭУ «Плюс центр»

Абдырахманова Толкун

8

Мырзалиев Бакыт Болотбекович

Challenge TB KNCV USAID

Ибраимова Айнура Султановна

9

Шукуров Умид Фатхуддинович

КБ “Бейтаптардын өлкөлүк кеңеши”

Хакимова Мукадас

КСКК Комитетинин Ресурстарды мобилизациялоо жана шайкештөө сектору

Ресурстарды мобилизациялоо жана шайкештөө сектору төмөнкүлөрдү иш жүзүнө ашырат:

Глобалдык фондго жана башка донордук уюмдарга өлкөлүк билдирмелерди даярдоо

КСКК Комитетинин функциясын аткаруу үчүн Ресурстарды мобилизациялоо

Глобалдык Фонд каржылоочу доблоорлорду башка өнөктөштөрдүн долбоорлору менен шайкештөө

Аты-жөнү

Уюм жана контакттар

Альтернаттар

1

Исламова Шахназ Даутовна

Координатор

«Таис плюс» ӨЭУ

Бакирова Динара

2

Орсеков Данияр

«Кыргыз Индиго» КБнын жетекчиси

Санжар Курманов

3

Бессонов Сергей

“Зыянды төмөндөтүү тармагы” ассоциациясы

КФ «Ранар»

Токтогулова Мадина

4

Имамбакиева Эльмира

Кыргызстандагы USAIDдин саламаттык сактоо долбоору боюнча адиси

Молдогазиева Индира

5

Сарыбаева Мээрим Эмильбековна

UNAIDSтин

Өлкөлүк координатору

Бийбосунова Дамира Ильясовна

6

Шумская Наталья Адыловна

КФ «КР Чыгыш-Батыш СПИД Фондунун” Башкамалыгынын Төрагасы

Бакирова Чынара Абдыгуловна

7

Бабичева Инга

БУУӨП/ГФ Долбоорунун ВИЧ/кургак учук боюнча координатору

Егешова Чолпон Социаловна

8

Хаитов Дильшат

Кургак учукту баштан өткөргөн адамдардын Чыгыш Европа жана Борбор Азиялык тармагы

Исаева Бурул

9

Калиниченко Евгения Викторовна

“ВЧА өлкөлүк тармагы” ассоциациясы

Шукурова Бактыгуль Карыпбековна