КСКК Комитетинин Катчылыгы

Кыргыз Республикасынын КСКК Комитетинин жумушчу органы болуп, логистика жана КСКК Комитетинин жана анын секторлорунун, подсектролорунун жана техникалык жумушчу топторуна иштерине административдик жардам көрсөтүүчү, КСКК Комитетинин документациясын алып баруучу, глобалдык Фонд, КСКК Комитети жана анын сектрлорунун, Негизги алуучулардын жана кошо алуучулардын, ошондой эле өлкөнүн ВИЧ/СПИД, кургак учук жана безгек оорусу эпидемиясына жоопко картылган башка кызыкдар тараптардынишмердигине байланыштуу маалыматты чогултуу жана таратууга жооп берүүчү КСКК Комитетинин Катчылыгы болуп саналат.